16
Май
Четвъртък

За събитието

Обща информация


Ако разгледаме геополитическите, културни и екологични предизвикателства, пред които сме изправени и проследим причините на тези проблеми, в крайна сметка става ясно, че те не са просто "случайно" възникнали. В стремежа ни за по-добро качество на живот, ние се фокусираме върху бързия растеж, консумацията като водеща тенденция, както и управлението на отпадъците като незначителен фактор. Тази обществена промяна, която е завладяла света и е довела до бум на икономически растеж, но този успех си има цена. Ние не можем да игнорираме основните факти, които стоят пред нас:

Глобалното покачване на населението: През 2011 г. населението на света достигна 7 милиарда евро. Нараства с около 70 милиона души всяка година, а като цяло населението на света се е удвоило през последните 45 години и се очаква да достигне 9 милиарда до средата на века. Това има сериозни последствия за планетата и темпа на използване на найните ресурси.

Изчерпване на ресурсите: възобновяеми ресурси се изчерпват с обезпокоителни темпове, а невъзобновяеми ресурси стават все по-голям дефицит, което води до високите им цени. Недостига на достъпни изкопаеми горива, в съчетание с тенденцията на обезлесяването, изчерпване на почвените запаси и водната криза, това ще са основните предизвикателства през следващите години, ако ние не полагаме по-агресивни усилия за опазването на природните ресурси и развитието на алтернативни източници на енергия.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ