16
Май
Четвъртък

За кого е?

Обучението е насочено към всички лидери в организациите (формални и неформални):

  • мениджъри и ръководители,
  • специалисти и оперативни кадри и/или
  • експерти и технически персонал,

идващи от частния сектор, университети и образователни организации, както и представители на свободните професии, които искат да развият по-добро разбиране за общото състояние на обществото и бизнеса относно темите, свързани с устойчивост.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ