28
Ноември
Четвъртък

За събитието

Зелена кариера

Едно кариерно събитие за "зелени" работни места

През месец ноември 2013 година ще се проведе кариерно събитие за "зелени" работни места, което ще представи отворени “зелени” работни позиции в българските компании, ще проведе workshop за избор на “зелена” магистърска програма и ще срещне директно работодатели със студенти, изучаващи “зелени” специалности.

Събитието е част от проекта "Зелени работни места за млади професионалисти" на Cleantech Bulgaria и Green Academy, които обединяват усилия, за да насърчат развитиeто на “зелената” икономика, подготовката на кадри за “зелени” работни места и осъществяване на връзката между университетите,студентите и бизнеса. Проектът  “Зелена кариера”  има за цел да развие потенциала на “зелената” заетост в България и да стимулира популяризирането на “зелените” специалности в университетите, в съответствие с тенденциите на европейския и световен пазар .

Проектът  “Зелена кариера” ще насърчи нововъзникващите работни позиции в „зелени” сектори свързани с енергетика, устойчиво строителство и архитектура, корпоративна социална отговорност, чисти технологии и иновации, околната среда, управление на отпадъци, създаване и реализация на зелени продукти и услуги и други.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ