27
Април
Събота

За кого е?

Този курс е съобразен с актуалните икономически тенденции, предлагайки подобряване на техническите и управленски умения, необходими в целия работен цикъл на проекта. Курсът е  предназначен да развие умения за по-добро управление на национални и европейски програми в областта на опазване на околната среда, нисковъглеродна икономика и еко-иновационни проекти. Инструментите, включени в обучението са лесно приспособими към участниците в контекста на различни професионални сфери, като по този начин води до значително повишаване на ефективността при израбтоването и управлението на програми и проекти.

Курсът е предназначен за национални проектни координатори, ръководители на проекти, администрации и програмни изпълнители, служители на държавната администрация, ръководители на неправителствени организации (НПО), както и специалисти, участващи в изпълнението на програми за техническа помощ по проекти.

Препоръчително е участниците да имат основни познания по управление на проектния цикъл (проектиране / изпълнение / оценка).

НАШИТЕ КЛИЕНТИ