07
Февруари
Четвъртък

За събитието

На официалното откриване за стартирането на Green Academy в България се включиха като официални гости: посланикът на Румъния Н.Пр. Антон Пакурету, председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов, както и Главния директор Международно икономическо сътрудничество на БСК г-н Веселин Илиев.

Гостите на откриването бяха запознати с визията и целите на първата „зелена“ академия в България. Green Academy е проект, обединяващ опита на българската фирма - Сleantech Bulgaria и румънската - InnerLook. Сleantech Bulgaria е специализирана в трансфера на иновативни „зелени” практики и технологии, корпоративна социална отговорност и устойчиви модели за опазване на околната среда. InnerLook е водеща в областта на човешките ресурси. Green Academy е силно ориентирана в полза на бизнеса, също както и към подрастващото поколение.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ